Eerlijke informatie voor Energieprosumenten

Deze website is bedoeld voor Energieprosumenten, of in het Engels; Electricity / Energy “Prosumer”. Prosumenten zijn huishoudens die zelf een deel van hun energiebehoefte opwekken. Mensen / particulieren die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben of zich hebben verenigd in een windcoöperatie, en de door hen opgewekte energie niet alleen zelf verbruiken maar ook weer kunnen (door)verkopen.

Op 24 maart 2018 gaat een belangrijke wijziging in. Vanaf dat moment kunnen consumenten meerdere energieleveranciers op dezelfde aansluiting (EAN) hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schrijft hierover op twitter aan ons:

Vanaf 24 maart 2018 is het mogelijk om meerdere leveranciers te contracteren op 1 aansluiting. Zo kun je voor terugleveren van elektriciteit een andere leverancier kiezen dan voor afnemen. Hoeveel contracten? Hangt af van situatie per aansluiting. Afnemer moet deze contracten afsluiten met leveranciers. Netbeheerder transporteert vervolgens gecontracteerde energie.

Deze wijziging stelt ons als energieprosumers in staat te komen tot een betere mix van energieleveranciers en zo te maximaliseren op duurzaamheid en / of financieel rendement. Daarbij zetten we ons in de traditionele gezagsverhouding tussen de energieproducent — de nu wankelende nutsbedrijven — en netwerkbedrijven enerzijds, en anderzijds de consument, huishoudens die dus in toenemende mate zelf opwekken en gebruiken te doorbreken.

Deze website vormt een platform dat antwoord geeft op vragen waar de Energieprosument mee te maken krijgt.

Prosumers spelen een belangrijke rol binnen de energietransitie

Ruim de helft van alle burgers van de Europese Unie kan in 2050 op duurzame wijze zijn eigen energie opwekken. Dat blijkt uit een Europa-wijde studie van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace en ODE Decentraal.


De (beoogde) uitkomst van de energietransitie staat vast, de route daarentegen is complex en onvoorspelbaar.

De rol van consumenten, de prosumenten, binnen de energietransitie is uniek niet alleen door hun energieconsumptie en mogelijkheden om energie te besparen, maar vooral ook omdat zij de enige partij is die kan experimenteren. Bedrijven zijn gericht op winstoptimalisatie en de overheden zijn gebonden aan strikte regels. Energieprosumenten kunnen dus volop experimenteren met het decentraal opwekken en opslaan van energie! De uitkomsten van deze experimenten, al dan niet met subsidie, zullen op termijn bijdragen in het oplossen van de complexe vraagstukken die de energietransitie met zich meebrengt.

Op dit moment is binnen dit platform nog een ‘speciale’ rol voor de energieleveranciers, omdat op dit moment juist zij het zijn, vanuit hun positie komen met interessant aanbiedingen voor het zelf opwekken, opslaan en besparen van energie. Onduidelijk is nog wat de toekomstige rol van de energieleveranciers is, mede ook omdat ze ook nu al in een ‘spagaat’ zitten tussen enerzijds energie verkopen en anderzijds vanuit een (laatste) kans proberen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor prosumenten. Vanaf 24 maart 2018 kun je zelf een mix van deze diensten en producten samenstellen en zo je eigen ‘energiemix’ maken.

Terugleveringstarieven

De meeste prosumers “profiteren” nu nog volop van de salderingsregeling, dat gaat vanaf 2020 veranderen. Ook nu al is de vergoeding voor de energie die je extra opwekt boven je jaarlijkse gebruik per leverancier anders:

  • Greenchoice biedt voor de eerste 10.000 kilowattuur netto teruglevering een terugleververgoeding van €0,11 per kilowattuur.
  • Pure Energie biedt voor de eerste 1.500 kilowattuur netto teruglevering een terugleververgoeding van €0,12 per kilowattuur.

Zie voor een compleet overzicht: terugleveringstarieven.

Aanbiedingen van energieleveranciers