Terugleveringstarieven

Wek je meer stroom op dan je verbruikt? Dan ga je netto terugleveren. Een leverancier is verplicht een redelijke vergoeding te bieden voor de netto teruggeleverde stroom (zie ook de Elektriciteitswet 1998). Dit komt bij de meeste energieleveranciers in de praktijk neer op het kale leveringstarief.

Voor alle kWh die je meer hebt opgewekt dan verbruikt, ontvang een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding is gelijk aan de gemiddelde kale stroomprijs van dat jaar, vermeerderd met de BTW. Diverse energieleveranciers betalen onder bepaalde voorwaarden meer dan de kale stroomprijs.

Naarmate je op meerdere manieren stroom opwekt (en opslaat) wordt de manier waarop de terugleververgoeding verrekend wordt minder transparant en complexer. Diverse leveranciers en projecten leggen beperking op waarbij je niet meer dan 80 tot 100 procent van je eigen gebruik mag opwekken. Bij postcoderoos (RVT) projecten lijkt die beperking gerechtvaardigd, gezien je misschien geen belasting kunt terug vragen over iets dat je niet gebruikt hebt.

Onderstaand vind je een overzicht van de terugleververgoedingen en voorwaarden per leverancier:

Terugleververgoeding van Greenchoice

Greenchoice is trots op haar klanten die de stap hebben gezet naar eigen opwekking. Daarom biedt Greenchoice voor de eerste 10.000 kilowattuur netto teruglevering een terugleververgoeding van €0,11 per kilowattuur. Lever je meer dan 10.000 kilowattuur netto terug, dan ontvang je over het gehele volume het kale leveringstarief.

Terugleververgoeding van Pure Energie

Heb jij zonnepanelen en wek je meer stroom op dan je zelf verbruikt? Stap dan over op Pure Energie! Pure Energie biedt jou de hoogste terugleververgoeding van alle energieleveranciers in Nederland: €0,12 per kWh, exclusief BTW!

Voorwaarden voor de netto terugleververgoeding bij Pure Energie:

  • Alleen geldig voor huishoudens met een maximaal verbruik van 10.000 kWh en 5000 m3 gas.
  • De vergoeding van 12 cent per kilowattuur geldt tot een max. van 1500 kWh per jaar, verrekend op de jaarrekening. Bij een hogere teruglevering wordt het restant vergoed tegen het levertarief.

Terugleververgoeding van Powerpeers

Wek je meer zonne-energie op dan je verbruikt in een jaar? Dan biedt Powerpeers je een heel gunstig teruglevertarief van €0,11 per kWh (tot max. 5000 kWh). Powerpeers biedt je ook een unieke opwekkersvergoeding van €0,04 per gedeelde kWh. Deze vergoeding komt bovenop normale salderingsvergoeding van €0,19 per kWh. Je krijgt dus ruim €0,23 incl btw voor de zonnige kilowatturen die jij direct deelt met andere Powerpeers klanten (tot max. je eigen gebruik).