Category: postcoderoos

Bossche Windmolen West

Binnenkort draait de eerste coöperatieve windmolen van ’s-Hertogenbosch: een molen voor én door Bossche burgers. Ieder huishouden of kleinbedrijf in de omgeving van de windmolen kan mede-eigenaar worden van de Bossche Windmolen West.

Je koopt een of meerdere Bossche Windmolen Delen (BWD’s) en ontvangt groene, zelf opgewekte energie. Gewoon via je huidige aansluiting. En dat zo lang de windmolen er staat: minstens 20 jaar. De terugverdientijd is 6 à 7 jaar. Bespaar op je energielasten en werk mee aan een schone, duurzame toekomst voor de stad!

Deelnemers zijn “verplicht” om over te stappen naar Raedthuys Pure Energie. Raedthuys Pure Energie zal, vanaf het moment dat de coöperatieve windmolen elektriciteit gaat leveren, de vrijstelling van de energiebelasting over de door jou opgewekte elektriciteit verrekenen op je jaarnota. Eveneens zullen zij de opbrengst van de door jou opgewekte elektriciteit in mindering brengen op je jaarnota. Zij rekenen marktconforme prijzen voor de elektriciteit, die je meer afneemt dan dat je met de coöperatieve windmolen opwekt. Alle elektriciteit die Pure Energie levert, komt van windmolens en zonnepanelen en is dus groene stroom.

Financiële model

Het model voor de Bossche Windmolen Delen is gestructureerd op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwekking (RVT), ook bekend als de Postcoderoosregeling. Alle mede-eigenaren van een collectieve productie-installatie voor duurzame energie die in het postcodegebied waarin deze installatie staat of in een aangrenzend postcodegebied wonen of werken, krijgen korting op de energiebelasting over hun deel van de door deze installatie geproduceerde elektriciteit.

Bossche Windmolen West belooft een besparing van 40% op je energierekening. Vergelijkbare projecten zijn de Buurtmolens van Qurrent en De Winddelen van de Windcentrale.

Buurtmolens van Qurrent

De Buurtmolen is een kleinere, stillere coöperatieve windmolen die stroom opwekt voor de omwonenden. Huishoudens die stroom afnemen zijn automatisch mede-eigenaar, zonder geld in te leggen. En omdat je dan geen energiebelasting betaalt, profiteer je van de goedkoopste stroom van Nederland (0,14€/kWh).

Meer informatie: https://buurtmolen.nl/

Hoe werkt het financiële model van de Buurtmolen?

De Buurtmolen gaat draaien bij zo’n 400-600 deelnemers. De Buurtmolen is gefinancierd met de maandelijkse contributie van omwonenden, aangevuld met een externe lening van een bank of via crowdfunding.

De hoogte van de contributie varieert per Buurtmolen, afhankelijk van de externe financiering en het aantal deelnemers. Omdat het een postcoderoosproject betreft zijn deelnemers 15 jaar vrijgesteld van Energiebelasting.

Energieleverancier Qurrent verstuurt de energienota’s en int de contributie en trekt de energiebelasting van de nota’s af. Windmolenbouwer EWT levert de Buurtmolen, draagt zorg voor de 24/7 monitoring en het onderhoud.

Over Qurrent

Qurrent heeft als grootste landelijke energiecoöperatie van Nederland met meer dan 130.000 leden al veel ervaring met de postcoderoosprojecten. Qurrent brengt de duurzame Buurtmolenstroom straks bij je thuis en ook gas wordt altijd CO2-gecompenseerd met gecertificeerde bosprojecten. Al drie jaar op rij is Qurrent door de Consumentenbond en Greenpeace uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.

Verschillen met andere (postcoderoos) windpprojecten

Het financiële model van de Buurtmolens is anders dan bijvoorbeeld dat van Bossche Windmolen West. De Bossche Windmolen West is het eerste project in Nederland, waarbij een windturbine via de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek (de postcoderoosregeling) wordt gerealiseerd. De windmolen komt volledig in handen van Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven uit de omgeving van Windpark De Rietvelden. Participanten in dit project doen vooraf een eenmalige investering, hiervoor krijgen zij een Winddeel. Een winddeel geeft recht op een deel van de opgewekte stroom. Per winddeel ben je vervolgens nog jaarlijkse onderhoudskosten verschuldigd. Waar Buurtmolen tot 30% besparing op je stroomkosten belooft, levert het project van Bossche Windmolen West een besparing van 40% op.
Het verschil in de verwachte hoogte van de besparing hangt niet alleen samen met het gekozen financiële model, maar ook met de grootte van de molens. De Buurtmolen is een kleinere windmolen (ashoogte 35 meter en <900 kW) wat zorgt voor minder horizonvervuiling. De bouwkosten zijn eveneens lager, net als de onderhoudskosten. Ook het geluidsniveau ligt lager dan bij een gebruikelijke windmolen. Een kleinere windmolen houdt meer rekening met de omwonenden en is bij uitstek geschikt voor postcoderoosprojecten. Bovendien vraagt het project van BWW om een investering vooraf. Bij de winddelen van De Windcentrale wordt alle stroom die je opwekt met Winddelen verrekend op je energienota. De verrekening gebeurt op basis van de zogenaamde “kale” kilowattuur prijs. Na je investering (aanschaf winddeel) bedraagt je besparing op je energie rekening ongeveer 26%.