zelf zonne-energie met Vrij Op Naam

Vrij Op Naam is energieleverancier die iedereen in staat wil stellen om eenvoudig zélf zonne-energie op te wekken. Ze bieden een eenvoudig en financieel aantrekkelijk alternatief voor de grote energieleveranciers. De klanten van Vrij Op Naam wekken (een deel van) hun energiebehoefte zelf op met zonnepanelen die Vrij Op Naam ergens in Nederland heeft neergelegd.

Om je eigen stroom op te wekken schaf je een of meerdere Panelenopnaam aan. Een Paneelopnaam kost 99 euro. Alle stroom die jouw Paneelopnaam opwekt is de komende 9 jaar helemaal voor jou.

Je bent eigenaar van de stroom die je Paneelopnaam produceert. Het fysieke energiesysteem van zonnepanelen, frames en kabels zijn in eigendom van de Coöperatie die ze aanlegt, onderhoudt en repareert. Via de Vrijopnaam-app kan je de productie van je panelen van uur tot uur volgen. En de geproduceerde stroom wordt eenvoudig van je energierekening afgehaald.

Voor elk Paneelopnaam dat je koopt, legt de coöperatie een nieuw zonnepaneel neer in Nederland. Met jouw investering bouwen wij dus nieuwe zonneparken in Nederland. Zo neemt de productie van duurzame energie toe en versnel jij de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland.

Meer informatie via https://www.vrijopnaam.nl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.