Wat zegt de wetgeving over prosumenten?

Vraag en AntwoordCategory: WetgevingWat zegt de wetgeving over prosumenten?
energie Staff asked 7 years ago
1 Answers
energie Staff answered 7 years ago

Lavrijssen is verbonden aan Tilburg University, als hoogleraar ‘economic regulation and market governance of network industries’. Ze waarschuwt voor een mismatch tussen wet en werkelijkheid in de energiemarkt. De huidige energiewet stamt uit de jaren negentig. Toen was liberalisering van de markt het belangrijkste thema. Bedrijven moesten splitsen, de consument kreeg meer keuze. De wet voorzag daarin. Bron: In de wet is nog niet eens nagedacht over mensen die zelf energie opwekken.