Teveel opgewekt bij Vrijopnaam (SDE+ / leverancier)

Vraag en AntwoordCategory: OverproductieTeveel opgewekt bij Vrijopnaam (SDE+ / leverancier)
energie Staff asked 7 years ago
1 Answers
energie Staff answered 7 years ago

De stroom die je opwekt met je Panelenopnaam bij Vrij op Naam is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Een Paneelopnaam is geen beleggingsproduct. Het is daarom bij Vrij op Naam niet mogelijk meer dan 100% van je eigen gebruik op te wekken.

Wat als ik toch meer heb opgewekt dan verbruikt?
Ondanks de 100% regel kan het voorkomen dat je in een jaar meer stroom hebt opgewekt dan dat je hebt verbruikt. Doordat bijvoorbeeld de zon meer is gaan schijnen. Voor alle kWh die je meer hebt opgewekt dan verbruikt, geven wij een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding is gelijk aan de gemiddelde kale stroomprijs van dat jaar, vermeerderd met de BTW.

Indien je structureel en substantieel boven de 100% opwekt via je Panelenopnaam, dien je een of meerdere Panelenopnaam terug te verkopen. Wij schrijven je inleg voor een Paneelopnaam per heel jaar af. Het resterende bedrag ontvang je bij een terugverkoop, minus 15 euro administratiekosten per Paneelopnaam.

Deze voorwaarden zijn min of meer gelijk aan bijvoorbeeld de voorwaarden die gelden voor de Winddelen van Windcentrale.