Moet ik betalen voor het laten verwijderen van mijn gasaansluiting?

Vraag en AntwoordCategory: GasloosMoet ik betalen voor het laten verwijderen van mijn gasaansluiting?
energie Staff asked 7 years ago
1 Answers
energie Staff answered 7 years ago

Ja, helaas vragen netwerkbeheerders op dit moment geld voor het laten verwijderen van de gasaansluiting. Er lijkt nog weinig te zijn nagedacht over deze vraag, het uitgangspunt lijkt veelal dat het gaat om een tijdelijke afsluiting.
Bestaande woningen waarbij bewust wordt gekozen voor het laten verwijderen van de gasaansluiting verdienen een aanmoediging. Netwerkbeheerders zouden de kosten moeten socialiseren.
Bekijk ook de volgende discussie op Facebook met Enexis Netwerk beheer: “Nu lees ik dat jullie voor het afsluiten (op verzoek) maar liefst minimaal € 345,93 vragen, dat helpt de #energietransitie natuurlijk niet vooruit?!”.
Op 10 februari 2006 oordeelde de De Geschillencommissie in een vergelijkbare zaak al dat:

De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat.

Indien je jouw gasaansluiting wilt laten verwijderen, adviseren wij je dit vooral te doen. Betaal eventueel eerst de kosten (of probeer dit zolang mogelijk uit te stellen) en meld je “zaak” vervolgens aan bij De Geschillencommissie.
Let op: bij het aanmelden ben je klachtengeld/arbitragekosten verschuldigd. Deze kosten bedragen €52,50. Indien je in het gelijk gesteld wordt door De Geschillencommissie, worden deze kosten terugbetaald door de netwerkbeheerder.